Tepelně-technické posouzení konstrukcí a stavebních detailů

Ověření funkčnosti a energetické správnosti detailů.
 celý popis
Kód zboží: SL-POS
Popis
Dotaz na produkt
Dokumenty

Popis produktu

Tepelně-technické posouzení konstrukcí a stavebních detailů PROPASIV®

Potřebujete navrhnout nebo ověřit konstrukční detaily Vašeho domu? Chcete mít jistotu, že konstrukce a její detaily vyhovují nejen normovým požadavkům a bude tak zajištěn požadovaný komfort užívání Vašeho domova a budou spolehlivě vyloučeny povrchové kondenzace s výskyty škodlivých plísní na površích?

Stále se zvyšující nároky na tepelnou ochranu budov, z důvodů maximální úspory energií, kladou stále více nároků na funkční, bezpečné a proveditelné řešení detailů bez tepelných mostů.

Přínosy posouzení a optimalizace konstrukčního řešení stavebních detailů:

 • Snížení celkový provozních nákladů objektu
 • Systematické vyloučení chladných míst v konstrukcích
 • Předcházení rizika kondenzace vodní páry a vzniku plísní
 • Prodloužení životnosti stavebních konstrukcí a jejich detailů
 • Posouzení je vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce

Výhody Tepelně-technického posouzení PROPASIV®

 • Konzultace vycházející z dlouholetých zkušenosti s návrhy, posuzováním a realizacemi stavebních detailů.
 • Posuzujeme skladby konstrukcí a detaily s pomocí nejmodernější výpočetní techniky.
 • Pro kritická místa konstrukce navrhneme řešení pro jejich odstranění již ve fázi projektu.
 • Předcházení problémům, které se mohou projevit v delším časovém horizontu
 • Poradíme s výběrem vhodných materiálů a připravíme řešení na míru.
 • Dodáváme širokou paletu výrobků pro řešení stavebních detailů bez tepelných mostů.
 • Při posouzení více detailů nabízíme množstevní slevu.

Tepelně-technické posouzení konstrukcí a stavebních detailů:

 • Hodnocení dvourozměrných konstrukčních detailů dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a ČSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích, tepelné toky a povrchové teploty, podrobné výpočty
 • Difúze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 73 0540 - toky difundující vodní páry, tedy množství vstupující a vystupující a kondenzující s maximálním množstvím zkondenzované vodní páry za rok
 • Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788

Výstupy:

 • Stanovení tepelného odporu a součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí
 • Tepelné toky, teplotní pole, izotermy a povrchové teploty v jednotlivých detailech
 • Průběh distribuce a šíření vodní páry v konstrukci/detailu, toky difundující vodní páry, maximální množství zkondenzované vodní páry za rok, včetně bilance vstupujícího a vystupujícího množství vodní páry
 • Doporučení, jak riziko kondenzace vyloučit, a to i v detailech. Respektive vyloučení růstu plísní na vnitřním povrchu

Vstupní podklady:

 • Detailní poloha a rozměry jednotlivých materiálů v konstrukci/detailu ve formátu DWG nebo DXF
 • Popsané fyzikální vlastnosti jednotlivých materiálů (součinitel tepelné vodivosti ʎ, faktor difuzního odporu µ) a jejich umístění ve výkresu
 • Vyznačení informací okrajových podmínek a polohy stavby – kde je interiér, exteriér, včetně požadovaných teplot a relativních vlhkostí v interiérech a návrhových parametrů exteriéru
 • Definovat požadované výstupy:

a) Teplotní faktor vnitřního povrchu při vyjádření kondenzace vodní páry na vnitřních površích budovy, resp. na vyloučení růstu plísní na těchto površích

b) Kondenzující množství vodní páry uvnitř konstrukce/detailu. Množství vstupujícího/vypařitelného množství vodní páry s celoroční bilancí

Ceník služeb:

​​​​​Typ výpočtu

Počet

Cena bez DPH/detail (skladba)

Posouzení skladby - Jednorozměrné (1D) vedení tepla + oblast kondenzace

1 ks

3 000,- Kč/skladba

Posouzení skladby - Jednorozměrné (1D) vedení tepla + oblast kondenzace

3 a více ks

2 400,- Kč/skladba

Posouzení detailu - Dvourozměrné (2D) vedení tepla + oblast kondenzace

1 ks

6 000,- Kč/detail

Posouzení detailu - Dvourozměrné (2D) vedení tepla + oblast kondenzace

3 a více ks

5 600,- Kč/detail

Optimalizace stavebního detailu

1 h

700,- Kč/h

Nedostatečné vstupní podklady

1 h

700,- Kč/h

 

Dotaz na produkt

Naposledy navštívené

Poradíme Vám